Attachments:
Download this file (bilješka_sa_sastanka_24_02_2011.pdf)bilješka_sa_sastanka_24_02_2011.pdf[ ]1231 Kb

REPUBLIKA HRVATSKA
UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"
ZAGREB, Jankomir 25
Tel: 01/3496-571
Tel/fax:01/3871-401

Zagreb,28.02.2011.

BILJEŠKA

sa sastanka u svezi aktualne problematike poslovanja slobodnih zona, održanog 24.02.2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Sastanak je organiziran na inicijativu državnog tajnika, gosp. Roberta Markta, koji je prije mjesec dana preuzeo nadležnost i nad Upravom za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije, a time i slobodnim zonama, te je i osobno želio izraziti svoju spremnost i interes za rješavanje aktualne problematike poslovanja slobodnih zona, uz sudjelovanje ravnateljice ove Uprave, gđe. Sanje Rendić-Miočević i njihovih suradnika iz Odjela za poticanje ulaganja i investicije, gđe. Ljiljane Zajc, načelnice, gosp. Ive Radkovića, voditelja Odsjeka za razvoj slobodnih zona, te gđe. Marine Hodak i gđe. Diane Krčmar.

Delegaciju Udruge predstavljali su gđa. Dubravka Maras, gosp. Zoran Legac i gđa. Sanja Semenić.

Gđa. Maras zahvalila je u ime Udruge na iskazanoj namjeri MINGORP da se problematici poslovanja slobodnih zona posveti dodatna pozornost. Udruga je već samostalno započela određene aktivnosti kako bi se prikupile informacije vezano za predstojeće procese transformiranja poslovanja slobodnih zona po ulasku u EU. Pa su tako do sada obavljeni razgovori s CURH o otvorenim pitanjima glede carinskog postupanja i nadzora u slobodnim zonama, gdje je potrebno još definirati neke sporne kategorije (status domaće opreme, porijeklo robe po ulasku u EU i dr.), a predstoje i razgovori s PURH vezano za obračun PDV -a na postojeću stranu robu i opremu u slučaju prestanka statusa slobodne zone, odnosno potrebe korisnika za korištenjem usluga slobodne zone i sl.

Tu je i pitanje smanjenja koncesijskih naknada o čemu je već bilo nekoliko upita od strane Udruge, a nastavno na postojeću gospodarsku situaciju, kao i donesene izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama tijekom usklađivanja s pravnom stečevinom EU, kao što je nemogućnost sklapanja ugovora sa stranim pravnim i fizičkim osobama o korištenju usluga slobodne zone, a što je izravno utjecalo na smanjenje prihoda slobodnih zona. Također, očekuje se dostava obrazaca godišnjih izvještaja o poslovanju slobodnih zona kako bi se korisnicima dalo dovoljno vremena za pripremu i dostavu traženih podataka sukladno zakonskoj obvezi.

Gosp. Markt je naglasio da ga interesira funkcioniranje instituta slobodnih zona i da želi doprinijeti unapređenju istog u okviru danih mogućnosti, pa tako podržava i osnivanje radne grupe za razvoj slobodnih zona (od strane Odsjeka za razvoj slobodnih zona pri Upravi za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije) koja bi trebala ovu problematiku institucionalizirati, dignuti na jedan viši nivo i na koncu donijeti cjelovito rješenje za sva otvorena pitanja koja još nisu definirana zakonodavnim okvirom, a sve u cilju što kvalitetnije pripreme za nove okolnosti poslovanja nakon ulaska u EU i tijekom tranzicijskog perioda.

Slijedom navedenog već je obavio i preliminarni razgovor s državnim tajnikom u Ministarstvu financija, gosp. Zvonkom Šakićem, a također, očekuje i aktivnu suradnju Udruge i dostavu materijala sa svim taksativno navedenim otvorenim pitanjima i prijedlozima mogućih rješenja prije prvog sastanka radne grupe, Istaknuo je da očekuje jasan pregled onog što nas čeka u budućnosti, koje aktivnosti poduzimaju druge institucije nadležne za slobodne zone i kako će to utjecati na samo poslovanje slobodnih zona. Također, očekuje prijedloge na koji način bi se mogle umanjiti negativne implikacije izmjena zakonodavnog okvira za slobodne zone. Nakon takve cjelovite obrade čitave problematike, neke od razmatranih tema mogao bi prezentirati ministru gospodarstva kao novi potencijal, nove mogućnosti za poslovanje slobodnih zona.

Prisutni su se složili da je program CARDS 2003 u sklopu projekta "Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj" predložio neka dobra rješenja, ali da ista treba . razmotriti i revidirati sukladno aktualnom gospodarskom trenutku.

Dogovoreno je da Udruga objedini sve svoje dosadašnje zahtjeve i upite vezano za aktualnu problematiku slobodnih zona, kao i otvorena pitanja glede samog poslovanja i statusa zona do i nakon ulaska u EU, a koja su u nadležnosti drugih partnerskih institucija, i takav dokument dostavi MINGORP.

PREDSJEDNICA UDRUGE

mr.sc Dubravka Maras, MBA

Ažurirano ( Srijeda, 22 Veljača 2012 12:13 )