UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"

Zagreb, Jankomir 25
Tel: 01/3496-571
Tel/fax: 01/3871-401
Zagreb,04.03.2011.

PREDMET: Okvir aktivnosti Radne grupe za razvoj slobodnih zona -prijedlog Udruge

Cijenjeni gospodine Markt,

uvažavajući različitosti hrvatskih slobodnih zona (osnivači, korisnici, djelatnosti) u svjetlu pristupanja EU i potrebe prilagodbe poslovanja budućim okolnostima, a slijedom sastanka održanog u MINGORP 24.02.2011. i Vašeg traženja, u nastavku navodimo područja od posebnog značaja i interesa za slobodne zone.

  1. Carinska pitanja -u nadležnosti Carinske uprave MFIN Dio tema obrađen je na sastanku 09.02.2011. (tip slobodne zone, carinski status strane robe i opreme). Potrebno je definirati način primjene pojednostavljenog provoznog postupka u slobodnim zonama -NCTS, odrediti se o carinskom statusu robe i opreme koja je izgubila preferencijalno podrijetlo, odnosno definirati na koji će se način isto ponovno dokazivati i sl.
  2. Porezna pitanja -u nadležnosti Porezne uprave MFIN Dobiti na uvid prijedlog Zakona o PDV-u koji će se početi primjenjivati od dana ulaska u EU. Predložiti oslobođenje od obračuna PDV -a na stranu robu i opremu u slučaju prestanka rada slobodne zone, odnosno prijenosa istih na drugu poslovnu jedinicu korisnika (proizvođača i izvoznika) izvan zone, te ostala rješenja u ovisnosti o konačnom zakonskom okviru za budući rad zona.
  3. Reguliranje statusa slobodnih zona -raskidanje koncesijskih ugovora u slučaju prestanka rada slobodnih zona po ulasku u EU, smanjenje/preuređenje područja ili dijela područja pod koncesijom i sl.
  4. Smanjenje koncesijskih naknada za slobodne zone -izmjene Zakona o slobodnim zonama i gospodarska kriza uzrokovali su smanjenje broja korisnika i ostvarenih prihoda.
  5. Ciljana transformacija područja slobodnih zona -EU projekti, strategija Vlade RH i/ili samostalno.
  6. Pregovori o izuzeću od plaćanja PDV-a u slobodnim zonama po ulasku u EU (a na osnovu postojećeg stava EK o predmetnoj temi) -donošenje pregovaračkog stajališta do ulaska u EU .
  7. Sagledavanje specifičnosti lučkih slobodnih zona.
  8. Analiza Zakona o slobodnim zonama -iznalaženje mogućnosti za reviziju/poboljšanje postojećih odredbi (primjerice ponovno uključivanje stranih fizičkih i pravnih osoba u obavljanje tranzitnih poslova u zonama, revizija prijelaznih razdoblja za korištenje potpora za izvršena ulaganja i olakšica poreza na dobit za korisnike slobodnih zona, kao i okvira definiranih Zakonom o poticanju ulaganja), te reguliranje načina osiguranja samog prostora slobodne zone i drugih uvjeta za rad slobodnih zona koji još nisu definirani.
  9. Revizija CARDS 2003 projekta "Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj" s obzirom na protek vremena i aktualni gospodarski trenutak.

Obzirom da nam nisu poznate odredbe zakonskih propisa koji će regulirati poslovanje slobodnih zona po ulasku u EU (provedbeni propisi Moderniziranog Carinskog zakona Zajednice, izmjene Zakona o PDV-u, izmjene Zakona o poticanju ulaganja i dr.) nismo u mogućnosti dati detaljnije prijedloge/primjedbe, međutim, smatramo kako je upravo sada pravo vrijeme za pokretanje predmetnog dijaloga sa svim uključenim subjektima o ovim krucijalnim pitanjima.

S poštovanjem,

UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"

Predsjednica  

mr.sc. Dubravka Maras, MBA


 

UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"

Zagreb, Jankomir 25
Tel: 01/3496-571
Tel/fax: 01/3871-401
Zagreb,04.03.2011.

PREDMET: Predstavnici Udruge u radnoj grupi za razvoj slobodnih zona

Cijenjeni gospodine Markt,

nastavno na dosadašhju komunikaciju vezano za osnivanje radne grupe za razvoj slobodnih zona od strane MINGORP, a slijedom Vašeg dopisa (Klasa: 413-05/10-01/11, Urbroj: 526-07-01-02/1-10-1) od 22.02.2011. dostavljamo popis predstavnika Udruge koji bi sudjelovali u predmetnoj radnoj grupi:

- Dubravka Maras, predsjednica Udruge (SZ Zagreb)
- Zoran Legac, potpredsjednik Udruge (korisnik SZ Zagreb)
- Svemir Zekulić, potpredsjednik Udruge (SZ luke Ploče)
- Branko Penić (SZ Đuro Đaković -Slavonski Brod)
- Sanja Semenić (SZ Zagreb)

S poštovanjem,

UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"

Predsjednica  

mr.sc. Dubravka Maras, MBA

Ažurirano ( Srijeda, 22 Veljača 2012 12:29 )