Attachments:
Download this file (bilješka_sa_sastanka_11_04_2011.pdf)bilješka_sa_sastanka_11_04_2011.pdf[ ]648 Kb

UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"

Zagreb, Jankomir 25
Tel: 01/3496-571
Tel/fax: 01/3871-401
Zagreb,11.04.2011.

 BILJEŠKA

s prvog sastanka Radne grupe za razvoj slobodnih zona, održanog 01.04.2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva

Sastanak je organizirao gosp. Ivo Radković, voditelj Odsjeka za razvoj slobodnih zona pri Upravi za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije, ujedno i voditelj radne grupe, sa svojim suradnicama, gđom. Marinom Hodak i gđom. Dianom Krčmar.

Od partnerskih institucija sudjelovali su predstavnici MZOPU, MFIN -Porezna uprava i Carinska uprava, znanstvenici Ekonomskog instituta Zagreb (dr.sc. Jelena Budak, dr.s.c. Zoran Aralica), dok su predstavnici MMPI bili spriječeni. Delegaciju Udruge predstavljali su gđa. Dubravka Maras, gosp. Zoran Legac, gosp. Branko Penić i gđa. Sanja Semenić.

Gosp. Radković naknadno će dostaviti Protokol/Promemoriju s predmetnog sastanka i popis svih članova Radne grupe za razvoj slobodnih zona.

Gosp. Radković zahvalio je prisutnima na odazivu i istaknuo kako je MINGORP iniciralo osnivanje Radne grupe za razvoj slobodnih zona kako bi se zajednički u suradnji sa svim nadležnim institucijama donijela cjelovita rješenja za sva otvorena pitanja koja još nisu definirana zakonodavnim okvirom, a radi što bolje prilagodbe slobodnih zona novim okolnostima poslovanja nakon ulaska u EU i tijekom tranzicijskog perioda.

Ukazao je na ključne čimbenike koji su narušili povlašteni status slobodnih zona kao što su izmjene Zakona o slobodnim zonama zbog usklađivanja državnih potpora s pravnom stečevinom EU, jačanje poslovne konkurencije (logistički centri i sl.), nedorečenosti u zakonskim odredbama i dr., te negativne posljedice ekonomske krize. Slijedom toga planirano je da se u okviru programa lPA komponenta IIIC -Regionalna konkurentnost čija je MINGORP korisnička institucija (Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime, Operacija 2.1.3. Pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima), povuku sredstva za bolje, učinkovitije upravljanje slobodnim zonama (edukacija uprave, eventualna specijalizacija zona prema karti regionalne konkurentnosti - u tijeku je certifikacija regija za ulaganje, proširenje suradnje s korisnicima i sl.), dakle, za podizanje razine usluga i kapaciteta, a ne da se zone oslanjaju samo na fiskalne i carinske povlastice.

Cilj ovog uvodnog sastanka bio je okupiti sve zainteresirane strane kako bi se ukratko prezentirala problematika poslovanja slobodnih zona, a do slijedećeg bi se sastanka svim sudionicima dostavila lista otvorenih pitanja (koju bi zajedno sastavili MINGORP i Udruga) kako bi se svi mogli adekvatno pripremiti za konkretnu raspravu.

Gđa. Maras izvijestila je prisutne da je Udruga nastojala artikulirati stvari s terena prema MINGORP, te je iznijela 3 glavna tematska područja problematike slobodnih zona u predstojećem razdoblju do ulaska u EU:

-opcije unutar postojećih zakonskih odredbi za unapređenje poslovanja do ulaska u EU,

-strateški aspekt - kako organizirati poslovanje po ulasku u EU (carina, porezi),

- razrješenje odnosa u slobodnim zonama koje po ulasku u EU gube svoj status (korisnici, roba).

Udruga je u tom smislu do sada već samostalno započela određene aktivnosti, tako da je s CURH obavljen uvodni razgovor o otvorenim pitanjima glede carinskog postupanja i nadzora u slobodnim zonama. Slijedeće bitno pitanje je izuzeće od PDV-a, odnosno način obračuna PDV-a s obzirom na zatečeno stanje te pregovaračko stajalište vezano za ishođenje izuzeća od PDV -a za pojedina područja (npr. luke, velike investicije) po ulasku u EU.

Također, gđa. Maras je napomenula da je u protekle 2 godine značajno pao interes investitora, te da je i sama Udruga upozoravala na teškoće s kojima su se suočavali u prvom redu proizvodni korisnici i predlagala određene mjere, međutim, Zakon o poticanju ulaganja nije se mijenjao/prilagođavao nastalim okolnostima.

Program CARDS 2003 -Projekt "Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj" predložio je neka dobra rješenja. Nešto je od toga parcijalno i korišteno, ali obzirom na sadašnje gospodarske prilike isto više nije aktualno.

Gosp. Radković najavio je da bi se Izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja koje su u pripremi temeljile na proširenju poticaja, kao i promjenama kod uvjeta za neke poticaje, npr. kod ulaganja u nove tehnologije smanjio bi se broj radnika koje bi trebalo zaposliti da bi se ostvario poticaj za zapošljavanje i sl.

Složio se da je CARDS ponudio dobra rješenja, međutim, izostala je sustavna primjena istog. Istaknuo je da su slobodne zone prepoznate kao područja povoljna za ulaganje koja raspolažu svim potrebnim administrativnim i infrastrukturnim kapacitetima i treba iskoristiti priliku da u sklopu programa IPA IIIC, odnosno projekta koji je u pripremi očuvamo takav njihov imidž. Projekt bi se oslanjao na Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka, a vezano za uklanjanje administrativnih prepreka investitorima. Očekuje se da sažetak projekta (project fiche) bude spreman do 01.09.2011.

Gosp. Aralica naglasio je da bi slijedom iznesenog, a s obzirom na njegova dosadašnja iskustva vezano za velike investicije, planirani projekt trebao obuhvatiti slijedeće:

- specijalizacija slobodnih zona (korisnici vole znati kojaje startna pozicija),

-pitanje regulative (uključiti pravne stručnjake),

-regionalna suradnja (zajedničke potrebe),

-edukacija ljudi.

Gosp. Radković se nadovezao i pojasnio da bi se projekt odvijao u 2 faze, gdje bi se upravo u drugoj fazi pripremale podloge za pregovaranje po ulasku u EU i razmatrale opcije vezano za regionalnu suradnju.

Gosp. Legac istaknuo je pitanje PDV-a kao ključno za sve postojeće korisnike/investitore u slobodnim zonama. Način provedbe oporezivanja po ulasku u EU bitno će utjecati na daljnje poslovanje svih takvih poslovnih subjekata. Osvrnuo se i na najavu izmjene Zakona o poticanju ulaganja i pripomenuo da iste ne bi smjele donijeti uvjete koji su lošiji od postojećih.

Podsjetio je prisutne da je za velikog investitora glavni preduvjet za ulaganje dugoročnost stabilnost uvjeta koje država nudi. Također, bitno je poraditi i na marketingu povoljnih propisa.

Gosp. Penić predložio je i da se za uvođenje PDV-a primjeni sličan model kao i kod poreza na dobit, dakle, da se isto prolongira na način da se odrede prijelazna razdoblja.

Predstavnice MFIN-Porezna uprava i Carinska uprava izrazile su spremnost za suradnju na rješavanju operativnih pitanja.

Porezna uprava uputila je upit EK vezano za moguća izuzeća od plaćanja PDV -a, ali još nema povratnog odgovora. Ono što proizlazi iz njihovih dosadašnjih iskustava vezano za pregovore s EK, je da je najbitnija dobra argumentacija svakog takvog zahtjeva, dakle, nije nemoguće ishoditi neki vid izuzeća i za slobodne zone. Praktična pitanja (amortizacija i sl.) su spremni razmotriti te očekuju konkretne primjere/upite kako b! se isto definiralo provedbenim aktima. 

UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"
Predsjednica  
mr.sc. Dubravka Maras, MBA