Attachments:
Download this file (bilješka_sa_sastanka_30_06_2011.pdf)bilješka_sa_sastanka_30_06_2011.pdf[ ]391 Kb

REPUBLIKA HRVATSKA
UDRUGA "HRVATSKE SLOBODNE ZONE"
ZAGREB, Jankomir 25
Tel: 01/3496-571
Tel/fax:01/3871-401
Zagreb,05.07.2011.

 BILJEŠKA

sa sastanka o otvorenim pitanjima glede carinskog postupanja i nadzora u slobodnim zonama, održanog 30.06.2011. godine u Ministarstvu financija-Carinska uprava RH

Sastanak su, na traženje Udruge "Hrvatske slobodne zone", organizirali gosp. Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja CURH i njegova suradnica gđa. Melita Buljan, načelnica u Službi za carinski sustav i procedure, uz sudjelovanje gosp. Ive Radkovića, voditelja Odsjeka u Upravi za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije pri MINGORP. Delegaciju Udruge predstavljale su gđa. Dubravka Maras i gđa. Sanja Semenić.

Sukladno predloženom okviru aktivnosti Radne grupe za razvoj slobodnih zona koji je Udruga uputila MINGORP, gdje se traži ponovno analiziranje opcija za uključivanje stranih fizičkih i pravnih osoba u obavljanje tranzitnih poslova u zonama, a nastavno na nedavni konkretni slučaj/upit SZ Zagreb o istome, razgovaralo se o predmetnoj problematici i drugim aktualnostima vezano za carinski nadzor u slobodnim zonama.

Prema tumačenju CURH inozemnim pravnim i/ili fizičkim osobama, odnosno. njihovim predstavnicima (partnerima ili podružnicama) u RH-korisnicima slobodnih zona, dozvoljava se djelatnost trgovine na carinskom području RH (uključujući i slobodne zone) - konsignacija. Dakle, zastupnik inozemne osobe mora posjedovati valjani ugovor o zastupanju i registrirati se za obavljanje djelatnosti zastupanja i skladištenja da bi u slobodnoj zoni mogao skladištiti tuđu robu (vlasništvo inozemne osobe) i istu dalje otpremati (uz fakture koje izdaje vlasnik robe) drugim carinskim ispostavama na carinskom području RH, odnosno korisnicima carinskog skladišta tipa D, uključujući i one u zračnim lukama (za duty free ponudu u zrakoplovima na međunarodnim letovima). Međutim, preporuča se u slučajevima osjetljive robe tražiti dodatno mišljenje CURH.

CURH počinje s provedbom provoznog postupka uz uporabu NCTS sustava od 01.08.2011. te je gosp. Zlopaša naglasio da je na web stranicama dostupan Naputak br. 2/11 objavljen 21.06.2011. Posebno je skrenuo pozornost na točku 7. predmetnog dokumenta (stavci 3., 4. i 5.) - dio koji se odnosi na poslovanje korisnika slobodnih zona.

Na upit gđe. Maras u svezi primjene Moderniziranog Carinskog zakona Zajednice od lipnja 2013., a kako je najavljeno u prethodnoj komunikaciji s CURH, gosp. Zlopaša je odgovorio da isto prema njegovim saznanjima i neslužbenim informacijama iz Bruxellesa najvjerojatnije neće biti tehnički izvedivo (e-carina nije izvediva u svim predviđenim segmentima). Još uvijek nije posve razvidno na koji će način poslovati slobodne zone po ulasku RH (status robe iz EU nakon pristupanja, preferencijalno podrijetlo robe i dokazivanje istog, završetak postupka provoza u morskim lukama/slobodnim zonama, porezni tretman i dr.), a kako je u izradi nova Uredba za provedbu carinskog zakona, Udruzi će dostaviti radnu verziju dijela dokumenta koji se odnosi na slobodne zone.

Gosp. Zlopaša podržao je pokrenute aktivnosti glede osnivanja Radne grupe za razvoj slobodnih zona, te će s obzirom na kadrovske promjene u Središnjem uredu provjeriti situaciju vezano za sudjelovanje predstavnika CURH koji su prethodno imenovani članovima Radne grupe.

Gosp. Radković napomenuo je da je MINGORP sukladno zaključcima s prvog sastanka Radne grupe proslijedilo otvorena pitanja/teme uključenim institucijama, te se još čekaju odgovori PURH i MZOPU. Također, gosp. Robert Markt, dosadašnji državni tajnik MINGORP koji je bio pokrovitelj ovih aktivnosti, preuzeo je drugu dužnost te se čekaju nove smjernice iz Uprave za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije.

Gđa. Maras je u ime Udruge zahvalila na profesionalnoj i konstruktivnoj povratnoj komunikaciji sa Službom za carinski sustav i procedure.

PREDSJEDNICA UDRUGE
mr.sc Dubravka Maras, MBA