HUP-UDRUGA TRGOVINE
ČLANOVIMA

Poslovanje na jedinstvenom tržištu EU

Hrvatska će pristupanjem u EU postati davateljica povlastica. Što se tiče izvoznika u zemlje poput Rusije, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana u kojima tvrtke koriste povlasticu nižih carinskih stopa ukoliko se povlastice ukinu, doći će do povećanja carina na naše izvozne proizvode.

Praksa i regulativa omogućavaju da, bez obzira na pristupanje EU, Hrvatska zadrži povlastice u izvozu u te zemlje. 

Državni ured za trgovinsku politiku pozvao je Ministarstvo vanjskih poslova da na bilateralnoj razini dogovori zadržavanje povlastica za izvoz u te zemlje. Hrvatski gospodarstvenici će moći uvoziti pojedine proizvode iz manje razvijenih zemalja uz povoljniju carinsku stopu nego do sada, ako te zemlje koriste GSP povlasticu. Ako zemlja spada u GSP (opći povlašteni sustav), ne mora značiti da je povlaštena carinska stopa primjenjiva na sve robe/proizvode koji iz nje dolaze. 

Na webu www.dutp.hr će biti objavljen poziv za dostavljanje zahtjeva za snižavanje ili ukidanje carina na proizvode ili sirovine koji se ne proizvode u dovoljnoj mjeri u EU 

Ulaskom Hrvatske u EU, ugovori o slobodnoj trgovini između RH i država CEFTA-e, EFTA-e i Republike Turske prestaju vrijediti te će se primijenjivati ugovorni odnosi koje EU ima s tim državama (SSP, autonomni trgovinski preferencijali, Europski gospodarski prostor, odnosno carinska unija s Turskom). 

Pregovori o Ugovoru o slobodnoj trgovini između EU i SAD-a  su u tijeku. Proizvođači su pozvani da preko granskih udruga dostave interes defenzivnih (za zatvaranje tržišta) ili ofenzivnih (za otvaranje tržišta) proizvoda u Državni ured za trgovinsku politiku.

EU pregovara s Japanom, nekim afričkim državama, Karibijem, Pacifikom, a RH ostaje u WTO  - ali u naše ime sudjeluje EK 

Državni ured za trgovinsku politiku izdaje dozvole za izvoz robe s dvojnom namjerom (roba za vojne i civilne namjene). 

Hrvatska udruga poslodavaca i Državni ured za trgovinsku politiku u zajedničkoj suradnji na području edukacije omogućavaju poslodavcima informacije vezane uz skori pristup Europskoj uniji. Svojim članstvom u Europskoj uniji hrvatskim poslodavcima omogućit će se poslovanje na jedinstvenom tržištu EU što sa sobom nosi ukidanje svih carinskih i necarinskih prepreka, i od toga dana Hrvatska će primijenjivati Carinsku tarifu EU. Hrvatska će preuzeti i odredbe iz sklopljenih ugovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i pojedinih zemalja ili grupa zemalja, koji uključuju liberalizaciju trgovine robama i uslugama EU te protokole o podrijetlu robe. 

Korisne poveznice: 

Uvođenje ili povećanje carina na određene proizvode iz trećih zemalja u visini i do 63% utjecat će na rast cijena tih uvoznih proizvoda. Državni ured za trgovinsku politiku objavit će popis proizvoda po tarifnim brojevima za koje EU ima uvedene antidamping mjere na www.dutp.hr

Na mrežnoj stranici http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm nalazi se baza, izuzetno korisna za izvoznike i sadrži pregled uvjeta izvoza za sve proizvode i zemlje u koje se izvozi. U ovoj bazi navedene su carinske stope, statistike izvoza iz EU u treće zemlje, svi propisi, dokumenti, licence, a uskoro će biti dostupni i na hrvatskom jeziku. 

S poveznice http://www.carina.hr/e_carina/eTaric.aspx omogućuje se pristupanje aplikaciji za Integrirani sustav za upravljanje tarifom koji omogućuje pretraživanje TARIC-a, kvota kojima se upravlja po redoslijedu podnošenja deklaracija za puštanje robe u Slobodan promet (engl. firts come first served) te obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu izdanih od strane Carinske uprave RH.

Ažurirano ( Petak, 14 Lipanj 2013 07:19 )